Chính sách bảo mật

  • Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

3AC Việt Nam không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà 3AC Việt Nam thu thập bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, điện thoại, email

  • Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được 3AC Việt Nam sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

  • Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, 3AC Việt Nam chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về tienich3ac@gmail.com

  • Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

3AC Việt Nam không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: tienich3ac@gmail.com hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về 0904502235. Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu 3AC Việt Nam chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.